Psikolog

Online Psikolog

Günlük hayatın stresiyle boğuşurken herkes farklı düzeylerde etkilenir. Kimileri bu süreci tek başına

atlatabilirken kimileri ise bu anlamda desteğe ihtiyaç duyarlar. Yine günlük hayatın yoğunluğuna bağlı

olarak pek çok insanın psikolojik destek almak için ofislere, hastanelere gitmeye yeterli zamanı

olmayabilir. Bu amaçla online psikolog hizmetleri ön plana çıkar. Bu desteği günlük sorunlar

için olduğu kadar patolojik hale gelmiş psikolojik rahatsızlıklar için de kullanabilirsiniz.

 

Sayfamızdaki profilleri inceleyerek kendiniz için en uygun olduğunu düşündüğünüz canlı danışman ile

bir görüşme planlayabilirsiniz. Bu sayede evinizden çıkmadan ihtiyacın olan psikolojik desteğe kolayca

erişebilme imkanına sahip olursunuz. Çevrimiçi danışmanlarımızla görüşme yapabileceğiniz bazı

yaygın konular arasında:

 

 • Depresyon
 • Kaygı bozuklukları
 • Çocuk ve ergen sorunları
 • Aile danışmanlığı
 • Boşanma danışmanlığı
 • Psikolojik danışmanlık
 • Bağımlılık türleri
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Stres bozuklukları
 • Günlük sorunlar
 • Stresle başa çıkma yolları
 • Kişisel gelişim
 • Ebeveyn rehberliği
 • Sınav kaygısı

 

gibi onlarca farklı alan daha sayılabilir. Konu başlıklarından görüleceği üzere sunulan danışmanlık

hizmetleri psikolojik bozukluklar ile sınırlı değildir. Bunun yanında günlük yaşama dair insan hayatına

faydalı olabilecek hemen her türde online psikolog danışmanlığı almak mümkündür.

 

Sunulan hizmetlere bakıldığında birbirinden çok farklı konular olduğu görülebilir. Bu sebepledir ki

platformumuzda çok sayıda uzmana yer vermek gerekmekteydi. Her psikologun bu hizmetlerin

tümünü sağlaması mümkün değildir. Her meslek grubu gibi psikologlar da belirli konular üzerine

uzmanlaşırlar. Bu uzmanlık, formal bir eğitimle olabileceği gibi yapılan çalışmalar üzerine de olabilir.

 

Bu yüzden de size uygun psikologu seçerken çalışmayı tercih ettiği alanları incelemeniz oldukça

önemlidir. Dikkat edilirse en iyi psikolog ifadesine yer vermemekteyiz. Bunun nedeni ise her

psikologun farklı alanlarda diğerlerinden başarılı olabilmesinin mümkün olmasıdır. Bundan dolayı da

en iyi psikolog yerine en uygun psikolog ifadesi doğru olacaktır. Herkesin ihtiyaçları, kişilik yapısı ve

eğitim düzeyi birbirinden farklıdır. Bu sebeple de herkese iyi gelecek online psikolog, aynı

olmayacaktır.

 

Online Terapi

Psikologlar ile yapılan görüşmeler, günlük hayattaki basit sorunların ötesine geçtiğinde psikologların

uyguladığı teknikler de bununla birlikte gelişmektedir. Basit görüşme teknikleri stresle başa çıkma,

ebeveyn rehberliği ve kişisel gelişim konularına yeterli olabilmektedir. Bunun ötesinde psikolojik

rahatsızlıklar düzeyinde online terapi ihtiyacı doğacaktır. Bunun da psikologa gidecek zamanı

bulamayan veya bunu tercih etmeyenler için eşsiz bir fırsat olduğu söylenebilir.

 

Psikolog tarafından uygulanan terapi programları oldukça çeşitlidir. Bunların bazıları fiziksel etkileşim

gerektirir. Hipnoz, oyun terapisi gibi bazı yöntemlerin uygulanabilmesi için danışan ile danışmanın

fiziki olarak aynı ortamda bulunması gereklidir. Bunun dışında yönergeler , soru-cevap şeklinde

uygulanan diğer terapi türleri ise online yapılmaya müsaittir. Bu şekilde uygulanabilecek yaygın terapi

türleri:

 

 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Gestalt Terapisi
 • Varoluşsal Terapi
 • Aile Terapisi, Çift Terapisi, İlişki Terapisi
 • Cinsel Terapi
 • Çocuk ve Ergen Terapisi

şeklinde sıralanabilir. Bundan dolayı canlı danışman seçimi yaparken bu terapilerden hangilerini kimin

yapabildiğine dikkat etmeniz yararlı olabilecektir.

 

Elbette uygulanan online terapi yöntemleri bunlarla sınırlı değildir. Online psikologlar, danışanlarının

ifade ettiği sorunlara yönelik olarak özel geliştirilen bir dizi tekniği daha kullanabilir. Gerekli

görüldüğünde ilaç tedavileri için psikiyatri polikliniklerine de yönlendirme yapılabilir. Her durumda

psikologunuzun vereceği yönerge ve yönlendirmeleri izlemeniz, sürecin sağlıklı yürümesi açısından

önemlidir.

 

Online Psikolojik Danışmanlık

Canlı danışman üzerinden alacağınız online psikolojik danışmanlık faaliyetleri geniş bir kitleye hitap

edecek türdendir. Burada danışan ve danışmanlar arasında bir köprü olarak hizmet vermekteyiz.

Platforma kayıtlı uzmanların zenginliği sayesinde herkes, ihtiyaç duyduğu terapiyi online olarak

alabilecektir. Bu hususta danışmanların çalıştığı ve çalışmayı tercih ettiği konuları incelemeniz gerekir.

 

Psikologlar sürekli olarak kendilerini çeşitli alanlarda geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında pek

çoğunun sık çalıştığı vaka türleri vardır. Genellikle de bu vakalarda başarılı sonuçlar elde ederler. Bu

nedenle tercihinizi yaparken psikologunzun çalıştığı konulara göz atmanız doğru sonuca daha hızlı

ulaşmanızı sağlayacaktır. Psikologlar zaten etik ilkeleri gereği başarılı olmayacağını düşündüğü

danışanlara bunu net şekilde ifade eder ve doğru uzmanlara yönlendirme yaparlar. Yine de zaman

kaybetmemek ve doğru psikolojik desteği hızlı almak adına psikolog seçiminin doğru yapılması

gerekir. Canlı danışman sitesinde uzmanların sık çalıştığı konular arasında:

 

 • Depresyon
 • Fobiler
 • Panik Bozukluk (veya panik atak)
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Teknoloji Bağımlılıkları (Çocuk, ergen veya yetişkinler için)
 • Sınav Kaygısı
 • Stresle Başa Çıkma
 • Boşanma Süreci (Ebeveynler ve/veya çocuklar için)
 • Stres Tepkileri
 • Bipolar Bozukluk
 • Madde Kullanımı
 • Kişilik Bozuklukları

başlıkları yer alır. Yine de bu listenin oldukça uzayabileceğini belirtmek gerekir. Bundan dolayı da

zaman kaybetmeden online psikolog profillerini incelemeye başlayabilirsiniz.