Mesafeli Satis Sozlesmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

canlidanisman.com

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”),

Maslak Mahallesi , Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 237  İç Kapı No:5 Posta Kodu: 34475  Sarıyer - İstanbul - Türkiye adresinde mukim Canlı Danışman ("Şirket veya www.canlidanisman.com") ile www.canlidanisman.com internet sitesi üzerinden danışmanlık Hizmetleri’ni satın alan (“Alıcı veya Danışan”) arasında, Alıcı’nın; İnternet Sitesi’ni kullanması ve Şirket’in Aracılık Hizmet Sağlayıcısı sıfatı ile gerçekleştirdiği Danışmanlar’dan aldığı danışmanlık Hizmetlere yönelik olarak ve İnternet Sitesi’nden ve/veya uygulamadan Alıcı tarafından elektronik ortamda satın almanın kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Alıcı’nın www.canlidanisman.com internet sitesi kayıt bölümünden doldurarak işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda imzalamasıyla / onaylamasıyla kabul beyanının www.canlidanisman.com kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

1. Sözleşmenin Tarafları    

1.1. Şirket Bilgileri:

  1. Ticaret Unvanı: Canlı Danışman
  2. Adres: Maslak Mahallesi , Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 237  İç Kapı No:5 Posta Kodu: 34475  Sarıyer - İstanbul - Türkiye  
  3. E-posta: canlidanismanbilgi@gmail.com

1.2. Bundan böyle kısaca “Şirket” veya “www.canlidanisman.com” olarak anılacaktır.

1.2. Alıcı Bilgileri:

  1. Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı: ___________________
  2. Adres: _____________________________________
  3. T.C. Kimlik No/ Vergi No: ______________________
  4. E-posta: _______________
  5. Telefon No: ___________

1.3. Bundan böyle kısaca “Alıcı veya Danışan” olarak anılacaktır.

1.4. Şirket ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.5. Alıcı’nın www.canlidanisman.com internet sitesinden Üye Kayıt Formu’nu doldurarak mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatı ile Danışmanlar’ın sağladığı danismanlık Hizmetleri satın almak maksadıyla işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamasıyla kabul beyanının www.canlidanisman.com kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

2. Tanımlar

Sözleşme                    : İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ifade etmektedir.

Şirket / www.canlidanisman.com: Canlı Danışman

Alıcı / Danışan          : www.canlidanisman.com üzerinde, oluşturduğu hesap ile www.canlidanisman.com un sadece aracı sıfatıyla hareket ettiği www.canlidanisman.com üzerinden satışa sunulan danismanlık Hizmetler’i alan Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde www.canlidanisman.com’a üye olmuş gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Danişmanlık Hizmetleri satın alan kişiler bundan böyle “Alıcı veya Danışan” olarak anılacaktır.

Danışman                  : www.canlidanisman.com üzerinde, oluşturduğu hesap ile www.canlidanisman.com daki profil sayfasında yer alan ve  uygulaması aracılığıyla danişmanlık Hizmetler’ini doğrudan sunan kişiler anlamına gelmektedir. Uzmanlar, bundan böyle “Danışman” olarak anılabilecektir.

Ziyaretçi                    : www.canlidanisman.com’a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı, Danışan ve Danışman tanımlarının tamamını kapsamaktadır.

İnternet Sitesi           : Tüm hakları Canlı Danışman’a ait olan www.canlidanisman.com alan adında ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, www.canlidanisman.com’un Danışman’ın danışmanlık Hizmetler’ini satışa sunabilecekleri, Danışan’ların ise bu danişmanlık Hizmetler’ini alabilmelerine imkan sağlayan platform. Danışmanlar ile yapılacak online görüşme Hizmetleri’nin sunulduğu internet sitesidir.

Uygulama                  : Tüm hakları www.canlidanisman.com’e ait olan, cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan yazılımdır.

Hizmetler                  : www.canlidanisman.com üzerinden Danışan ve Danışman’ın Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla www.canlidanisman.com tarafından sunulan yer sağlayıcı platform Hizmetler’inin tamamını ifade eder. Uygulama veya İnternet Sitesi üzerinden Danışan veya Danışman’ın yedi gün yirmi dört saat ulaşabileceği, www.canlidanisman.com tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. Bu kapsamda ancak bununla sınırlı olmamak üzere, www.canlidanisman.com üzerinden, ebeveyn ve kanunen yetişkin sayılan kişilere çeşitli uzmanlık alanlarında danışmanlık hizmetlerini Danışman’lar tarafından verilecek olup Danışman’lar tarafından verilecek Hizmetler’e www.canlidanisman.com sadece ve yalnızca yer sağlayıcı/aracılık etmektedir. Şirket, sağlanan Hizmet’te yer sağlayıcı/Aracı Hizmet Sağlayıcısı sıfatındadır. www.canlidanisman.com, Sözleşme kapsamında yer alan nedenlerin varlığı ve/veya koşulların gerçekleşmesi halleri ile yasal mevzuat dahilinde gereklilik arz etmesi durumlarında dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirme, Hizmetler’i üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilme hakkına sahiptir.

Ürün                          : www.canlidanisman.com’un sadece aracılığını yaptığı ve www.canlidanisman.com üzerinden Danışman’lar tarafından Üyelik Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan danışmanlık hizmetlerini ifade eder.

Hizmet Bedeli           : Alıcı tarafından www.canlidanisman.com’a ödenecek bedeli ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu

3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın Canlı Danışman’a ait www.canlidanisman.com alan adlı internet sitesi ve/veya uygulaması (Bundan sonra kısaca “canli danisman Uygulama” olarak anılacaktır.) üzerinden elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, işbu Sözleşme’de www.canlidanisman.com’a ve www.canlidanisman.com’un tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenen, www.canlidanisman.com’dan ve Uygulaması’nda yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen danişmanlık Hizmet’nin satışı ve teslimi Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer almayan her türlü bilgi ve tanım için Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin www.canlidanisman.com’daki diğer belge ve açıklamalardan oluşan ve bununla sınırlı olmayan ekleri ile birlikte ayrılmaz parçalarından biri olan Üyelik Sözleşmesi geçerlidir.

3.3. Listelenen ve www.canlidanisman.com ile Uygulamada ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olup www.canlidanisman.com’da ve Uygulamada yer almaktadır.

3.5. Hizmetleri;Danışmanlar’ın, danışmanlık Hizmet’lerini sunabilecekleri, Danışan’ların ise danişmanlık Hizmetler’i alabilecekleri bir platformun sağlanması ve Danışmanlar’ın bu kapsamda ancak bununla sınırlı olmamak üzere, www.canlidanisman.com üzerinden, kanunen yetişkin sayılan kişilere çeşitli mesleki uzmanlık alanlarda danışmanlık yapmaları Danışan tarafından yapılan ödemelerin, ilgili danışmanlık Hizmet’in Danışan tarafından alınmasını takiben sadece ve yalnızca Danışman adına ve hesabına alınan bedelin Danışman’a www.canlidanisman.com ile sözleşmesel ilişkisi kapsamında aktarılmasının sağlanmasıdır.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Alıcı, www.canlidanisman.com’da veya Uygulama’da Sözleşme konusu danışmanlık Hizmet’in temel nitelikleri, Danışman’ın bilgileri, Danışman’ın uzmanlık alanları, satış fiyatı,  adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları, randevu saatleri ve benzeri satışa konu danışmanlık Hizmet ile ilgili tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. www.canlidanisman.com, Danışmanlar tarafından sağlanan danışmanlık  Hizmetler’den, Danışman ile www.canlidanisman.com arasında bir iş ilişkisinin bulunmaması ve sağlanan Hizmet’in içeriğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmaması sebebiyle hiçbir zaman danışman Hizmetler’in kalitesinden sorumlu olmadığını, Alıcı, kabul ve beyan eder.

4.3. Alıcı, www.canlidanisman.com ve Uygulama’da yer alan Aydınlatma Metni, gizlilik Politikası, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunu ve kabul ettiğini, Üye Kayıt Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. www.canlidanisman.com, işbu Sözleşme konusu kendi tarafından sağlanan Hizmetler’i eksiksiz, , her türlü ayıptan arî olarak, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. www.canlidanisman.com, Danışman’ların www.canlidanisman.com üzerinden sağladıkları Hizmet ler’in listelenmesi, Danışan’lar tarafından danışmanlık Hizmet bedelinin ödenmesini takiben Danışan tarafından ödenen bedellerin ilgili Danışman’a sözleşme ilişkisi kapsamında aktarılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, Danışman’lar, www.canlidanisman.com’un Danışman namına satışa sunulan danışmanlık Hizmetler’in bedelini tahsile yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Danışan’lar, www.canlidanisman.com vasıtası ile ödeme yaparak Danışman’lar ile kurdukları sözleşme ilişkisi kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olurlar. Bu kapsamda Danışan, www.canlidanisman.com’un Danışman tarafından verilen danışmanlık Hizmet karşılığında yapılacak ödemelerin ilgili danışmanlık Hizmet’in Danışan tarafından alınmasını takiben Danışman’ın hesabına aktarılması hususunda yetkili olduğunu ve danışmanlık Hizmetler karşılığında bedel ödemekle yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.6. www.canlidanisman.com ve/veya danışmanlık Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemler, hizmetlerin satıcısı/sağlayıcısı konumundaki ve gelecekteki yapacağı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp azaltılabilecektir. Bu hususta takdir ve değişiklik yetkisi münhasıran www.canlidanisman.com’a aittir. Danışan, www.canlidanisman.com’un dilediği değişiklikleri danışmanlık hizmetler üzerinde yapabileceğini ve www.canlidanisman.com’in bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.

4.7. Uygulama içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle www.canlidanisman.com’un sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa bile www.canlidanisman.com’un kusurlu olmadığı durumlarda; ücret iadesi yapılmaz. Ancak, Alıcı’ya başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır. www.canlidanisman.com, müşteri memnuniyetinin sağlanması adına haklarını saklı tutar. www.canlidanisman.com tarafından veya www.canlidanisman.com’un anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve uygulama üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da www.canlidanisman.com, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz. Mevcut randevunun işbu döneme rastlaması halinde, Alıcı’ya aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır. Alıcı, mobil uygulamada yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için mobil uygulamaya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Alıcı; gerek uygulamada gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunun kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir mobil cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde mobil uygulamadan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklıklar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle, mevcut randevusunun işbu döneme rastlaması halinde, Alıcı’ya aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır.

4.8. Alıcı tarafından yapılan ödemeler, sadece ve yalnızca Danışman adına ve hesabına www.canlidanisman.com tarafından tahsil edilmekte olduğunu, Alıcı, kabul ve beyan eder.

4.9. Danışman ile www.canlidanisman.com arasında, bir iş ilişkisi bulunmamaktadır. www.canlidanisman.com sadece ve yalnızca Danışan ile Danışman arasında yapılacak Hizmet’in aracılığını gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek Hizmetler’de, Gizlilik Politikası uyarınca, Şirket hiçbir suretle Danışman’ın verdiği Hizmet’i denetleyemeyeceğinden ve/veya denetlemesi beklenemeyeceğinden, Hizmet’in kalitesine ilişkin sorumluluğu bulunmadığını, Danışan, kabul ve beyan eder.

4.10. Aracılık edilen ve Danışman tarafından verilen Ürün ve/veya Hizmet’in hayatın olağan akışı gereği fiziksel ortamda gerçekleştirilmesi azami kalitenin sağlanması için önem teşkil etmektedir. Ancak, aracılık edilen ve Danışman tarafından verilen Ürün ve/veya Hizmet’in sosyal ağ ve fiziki olmayan yollarla gerçekleşmesi sebebi ve diğer sebeplerle, bu mecraya güvenlik ve kalite açısından www.canlidanisman.com gerekli tüm önlemleri alır ve asgari kaliteyi sağlamaya çalışır ancak, Alıcı’ya Ürün ve/veya Hizmet’in kalitesi konusunda garanti vermez.

4.11. Sözleşme konusu her bir danışmanlık hizmeti online şeklinde internet üzerinde yayında olan www.canlidanisman.com üzerinden verilmektedir.Alıcı satın aldığı danişmanlık hizmetine ulaşabilmesi için ilgili gerekli cihaza sahip olması gerektiğini kabul ve beyan eder.

4.12. Alıcı, profil sayfasında yer alsın veya almasın, Danışman’lara ilettiği ve/veya görüşme sırasında belirttiği, www.canlidanisman.com’a verdiği, bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik verilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan www.canlidanisman.com’un sorumlu olması söz konusu olamaz. www.canlidanisman.com’un zararlara ilişkin talep, tazminat hallerinde hukuki ve cezai hakları saklıdır.

4.13. Alıcı’nın üyeliğine ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Alıcı, üyelik bilgileri dahil olmak üzere beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur ve bu bilgilerin kendisi tarafından ya da aracılığıyla üçüncü taraflarca kullanılmasına izin vermeyecektir. Alıcı, almış olduğu danışmanlık Hizmet’inin görülmesi sırasında www.canlidanisman.com Gizlilik Politikası’na uygun davranacağını kabul, taahhüt ve beyan eder. Aksi hal ve davranışı sergilenmesi halinde, www.canlidanisman.com’un her türlü hakkı saklıdır. Alıcı’ya ait üyelik bilgisi ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Alıcı tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilecektir. Alıcı, mevcut üyeliğini üçüncü kişilere devredemez, kullanımına açamaz. Alıcı’nın mevcut üyeliğini bizatihi kendisinin kullanmadığının www.canlidanisman.com tarafından tespit edilmesi halinde, www.canlidanisman.com haklı neden ve ihbarda bulunmaksızın derhal fesih hakkına sahip olup www.canlidanisman.com’un hukuki ve cezai tüm hakları saklıdır.

4.14. www.canlidanisman.com, Alıcı’ya sağlanan Hizmet karşılığında Danışmanlar’a verilecek Hizmet Bedeli’nde ve/veya işbu aracılık hizmeti gereğince tahsis ettiği Hizmet Bedeli’nde değişiklik yapabilir. Hizmet Bedeli’ne ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve herhangi bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.

4.15. www.canlidanisman.com, Danışanlar’dan, Danışmanlar adına tahsil edilecek ödemeler dışında, hiçbir koşul altında Danışanlar’ı ve/veya Danışmanlar’ı temsil etmemektedir. www.canlidanisman.com’un Danışan ve Danışman arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Danışman ve Danışan arasındaki iletişimi sağlamak da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, Danışan ve Danışman arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde www.canlidanisman.com, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin husumeti bulunmamaktadır.

4.16. www.canlidanisman.com’un her ne sebeple olursa olsun Danışan ve Danışman arasındaki ilişkiyi düzenleme, sağlama, kurma veya sair şekilde oluşturma veyahut da hakemlik yapma yükümlülüğü yoktur. Danışan ve Danışman, aralarındaki hizmet ve/veya satış ilişkisinden bizzat ve şahsen sorumludur. Danışan ve Danışman, www.canlidanisman.com’un bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan ederler.

4.17. Alıcı, Danışmanlar ve Ziyaretçiler, www.canlidanisman.com’in ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Ziyaretçiler, danışmanlık Hizmetler’in talep edilen şekilde verilebilmesi için www.canlidanisman.com’a ve/veya Danışmanlar’a kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi takdirde, satın aldıkları danışmanlık Hizmetin sağlanamaması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Ziyaretçiler www.canlidanisman.com üzerinden ve/veya Danışmanlar tarafından kendilerinden talep edilen bilgileri tam, doğru ve gerçeğe uygun şekilde vermekle yükümlü olup söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı oluşan zararlardan www.canlidanisman.com’in sorumluluğu bulunmamakla birlikte, www.canlidanisman.com’in her türlü zararını Alıcı, karşılamakla yükümlüdür.

4.18. Alıcı’nın işbu Sözleşme konusu ürünü Alıcı’dan başka kişi veya kuruluşa teslim edilmesini talep edemez .

4.19. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, www.canlidanisman.com’in sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından www.canlidanisman.com’e yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, www.canlidanisman.com’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı Sözleşme konusu danışmanlık Hizmet’in gerçekleştirilmesinden önce bedeli öder. Sözleşme konusu Hizmet’in gerçekleştirilmesinden önce yapılan ödeme Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından www.canlidanisman.com’a ödenmemesi halinde, Hizmet gerçekleştirilmez. Hizmet gerçekleştirildikten sonra işbu hususun ortaya çıkması halinde, Alıcı, Sözleşme konusu danışmanlık Hizmet’e karşın gerçekleştireceği ödemeyi 3 (üç) gün içerisinde, tüm ortaya çıkacak giderler Alıcı’ya ait olacak şekilde www.canlidanisman.com’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21. www.canlidanisman.com; yapılan herhangi bir işleme harcama itirazı bildirimi gelmesi ve/veya ödeme hizmeti sağlayan kuruluşun yapılan işlem aleyhine yapılan itirazı kabul etmesi ve bu kapsamda itirazın kesinleşmesi veyahut işlemin şüpheli bir işlem olması; şüpheli işlemlerle ilgili Danışan’a www.canlidanisman.com tarafından ulaşılamaması, söz konusu işlemin Danışan’ın ve www.canlidanisman.com’un genel işlem tutarı ortalamasının üzerinde olması veyahut da işlemin geçerliliği ve hukukiliğine ilişkin herhangi bir nedenle şüphe uyandırması halinde, ilgili işleme ilişkin ödenen ücretin Danışan’a aktarılması için Danışan’dan ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Söz konusu ek bilgi ve belgeler tamamlanıncaya ve/veya Danışan tarafından yapılan ödeme ilgili işleme ilişkin şüphe ortadan kalkıncaya değin Danışan’ın hesabına aktarılmayabilir. Bu kapsamda, Danışan’dan talep edilen bilgi ve belgelerin www.canlidanisman.com’e iletilme süresinin dolması durumunda, Danışan tarafından yapılan ödeme, www.canlidanisman.com tarafından bloke edilebilir veya ilgili siparişe ilişkin bedelin Danışan ya da Bankasına iade etmesi halinde, www.canlidanisman.com ödediği bedele ilişkin haklarını saklı tutar. Bu hususta karar verme yetkisi yalnızca ve sadece www.canlidanisman.com’a ait olup belirtilen işlem yalnızca Danışan’ın güvenliğini sağlamak maksadıyla kullanılmaktadır.

4.22. www.canlidanisman.com, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini www.canlidanisman.com’ten talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 21 (yirmibir) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, www.canlidanisman.com tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcının, olası gecikmeler için www.canlidanisman.com’i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.23. Alıcı, işbu Sözleşme konusu danışmanlık Hizmet’inin verilmesi satıcı ile alıcının online görüntülü görüşmesi ile yapılacaktır.Satıcı ile Alıcı arasında gerçekleşecek online görüşmede yapılacak karşılıklı konuşmalarda , tek taraflı veya karşılıklı olumsuz ifadelerin telaffuz edilmesinden satıcı ile alıcı bireysel olarak sorumludur.Alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmazlıkların yargıya intikal ettirilmesi durumunda ilgili makamların talepleri doğrultusunda alıcı ile satıcı bilgileri www.canlidanisman.com tarafından ilgili makama iletilecektir. www.canlidanisman.com üzerinden gerçekleşecek olan satıcı ile alıcı online görüşmesinin ses/video dosyası şeklinde kaydı ne www.canlidanisman.com veri tabanında ne de hizmet alınan firma tarafında tutulmamaktadır.

4.24. İşbu Sözleşme’ye konu danışmanlık hizmeti Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde Şirket, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek süre boyunca da danişmanlık hizmet siparişi beklemeye alınır.Mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise www.canlidanisman.com, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

4.25. Alıcı, www.canlidanisman.com alan adlı internet sitesinde veya Uygulama’da sunulan Ürün ve/veya Hizmetler’in sipariş edebilmek için talep edilen bilgileri girmek zorundadır. Alıcı her zaman ve ayrıca hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sona erdirebilir. Alıcı, www.canlidanisman.com’a ait İnternet Sitesi’ne veya Uygulama’ya üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, www.canlidanisman.com’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları www.canlidanisman.com’un ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Alıcı, bilgilerinin değişmesi halinde üyelik bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Konuya ilişkin lütfen Üyelik Sözleşmesi’ni okuyun.

4.26. Alıcı, www.canlidanisman.com’a ait İnternet Sitesi’ni veya Uygulama’yı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

4.27. Alıcı, www.canlidanisman.com’a ait İnternet Sitesi’ni veya Uygulama’yı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, İnternet Sitesi’ne veya Uygulama’ya üye sıfatıyla Alıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. Bu işlemlerde bulunduğu takdirde doğacak zararları www.canlidanisman.com’un ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Mobil uygulamanın kullanıldığı mobil cihazın; tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil olmak üzere) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etme gibi mobil cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin tüm teknik tedbirlerin alınması münhasıran Alıcı’nın sorumluluğundadır. Böyle bir durumda Alıcı, tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve www.canlidanisman.com’a bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

4.28. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup www.canlidanisman.com’a bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.canlidanisman.com’un Alıcı’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.29.Danışan, www.canlidanisman.com’un yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Danışan’a ait, Şirket Hizmetleri dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya www.canlidanisman.com’un ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin Şirket Gizlilik Politikalarına ve aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

4.30. Danışan, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, Veri Sorumlusu sıfatı ile www.canlidanisman.com tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.

4.31. Danışan, danışmanlık Hizmetler’i hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde edinmeyi kabul ve taahhüt eder. www.canlidanisman.com’un mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu bilir, kabul ve beyan eder.

4.32. www.canlidanisman.com, İnternet Sitesi’ndeki danışmanlık hizmet fiyatlarında ,  hizmet açıklamalarında , promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar.

Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için www.canlidanisman.com’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

4.33. www.canlidanisman.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

5. Kullanım Koşulları

5.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları www.canlidanisman.com , satıcı ve Alıcı’dır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’de kararlaştırılan usul, esaslara ve mevzuata göre belirlenmektedir.

5.2. Alıcı’nın İnternet Sitesi’ne veya Uygulama’ya girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan www.canlidanisman.com sorumlu değildir. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.3. www.canlidanisman.com; aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Alıcılar / Danışanlar aleyhine olmamak kaydıyla ve tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. www.canlidanisman.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile internet sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, internet sitesin yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve internet sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. Danışan, danışmanlık Hizmetler’deki değişikliğe veya kaldırılmasına ilişkin talep ve/veya itirazlarını 15 gün içerisinde canlidanismanbilgi@gmail.com yetkili mail adresine iletme hakkına sahiptir. Talep ve/veya itirazlara ilişkin değerlendirme hakkı yalnızca ve sadece www.canlidanisman.com’a aittir.

5.4. İnternet Sitesi veya Uygulama www.canlidanisman.com'un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Şirket, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5.5. Danışan, www.canlidanisman.com’un sunduğu altyapı ve www.canlidanisman.com aracılığı ile danışmanlık Hizmetler’i Danışmanlar’dan alır. Danışan’ın satın alma talebi, danışmanlık Hizmet’e ilişkin www.canlidanisman.com tarafından hazırlanan, www.canlidanisman.com ya da www.canlidanisman.com dışındaki platformlarda belirtilen koşulları kabul ederek Danışman ile arasında bir hizmet ve/veya satış akdinin danışmanlık Hizmet’i satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. Danışan, bu satın alma talebiyle ilgili danışmanlık Hizmet’i satın almayı kabul ve taahhüt eder.

5.6. Danışan, kendisine tanınan gün ve saatte tüm hakları sadece ve yalnızca Canlı Danışman’a ait olan ve görüşmenin yapılmasına aracılık eden “www.canlidanisman.com” platformu üzerinden önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak Hizmet’i alır.

5.7. Danışanlar, ihtiyaçları doğrultusunda, kendilerine en yakın buldukları uzmanı seçmekte özgürdürler.  Danışanlar, www.canlidanisman.com’un Websitesi ve/veya Mobil uygulaması ile Hizmet alacağı Danışman’ı seçer, Danışman’ın da uygun olduğu tarih ve saate göre randevu zamanını belirler, kredi kartı ve/veya www.canlidanisman.com’un belirleyeceği diğer ödeme yöntemleri ile satın alır.

5.8. Danışan, Danışmanlar’dan aldıkları danışmanlık Hizmetler sırasında kanuna aykırı eylem ve davranışlarda bulundukları veya bulunacaklarını ifade etmeleri ve/veya kanaat uyandırmaları halinde, Danışmanları’nın ve www.canlidanisman.com’un işbu durumu yetkili idari ve adli mercilere bildirebileceklerini kabul eder ve kanuna aykırılık nedeniyle yapılan ihbar/şikayet sebebiyle www.canlidanisman.com ve/veya Danışmanlar’ın sorumluluğu bulunmamakta olduğunu bilir, işbu husus sebebiyle gizliliğin ihlal edildiğini ileri süremez. Danışmanlık Hizmet’in görülmesi sırasında, www.canlidanisman.com üzerinden herhangi bir şekilde kayıt alınmayacağını, tamamen gizli ve 3.kişilerin Danışman tarafından davet edilmediği sürece yalnızca kendisi ile Danışman arasında gerçekleşeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi taktirde, cezai ve hukuki alanda sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Danışan, Hizmet’in görülmesi sırasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında hiçbir suretle Danışman’ın özel bilgilerini (ad, soyad, adres, telefon numarası v.b.) talep etmeyeceğini, Hizmet’in sağlanmasında www.canlidanisman.com’u egale edici eylem ve davranışlarda bulunmayacağını, Hizmet’i yalnızca ve sadece www.canlidanisman.com aracılığıyla alacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi Şirket tarafından tespit edildiği taktirde, www.canlidanisman.com’un her türlü hakkı saklı kalarak, Danışan’ın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.

5.10. Danışan, işbu danışmanlık Hizmet’i alırken, 18 yaşından büyük olduğunu ve Sözleşme’yi yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu; bahsi geçen danışmanlık Hizmetler’in kendisi tarafından alınmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını; yürürlükteki tüm mevzuata uygun ve tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu; www.canlidanisman.com’un danışmanlık Hizmetler’in arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul ve taahhüt eder. Danışan’ın sayılan hususlara aykırılığının tespiti halinde ve Danışan’ın işlemleriyle ilgili www.canlidanisman.com’a Danışmanlar’dan 3 kez şikayet ulaşması durumunda www.canlidanisman.com’un her türlü hakkı saklı kalarak, Danışan’ın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.

5.11. www.canlidanisman.com ; www.canlidanisman.com ürünleri, www.canlidanisman.com ticari markaları, görünümü, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, Tech Software London Ltd. markası, www.canlidanisman.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İşbu Sözleşme altında Alıcı danışmanlık  Hizmet’i satın almakla hiçbir yetkinin kendisine devredilmemiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İnternet Sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine tüm durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk ihlal eden tarafa ait olup www.canlidanisman.com’un tüm hakları saklıdır.

5.12. Danışan, danışmanlık Hizmetler’i çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. www.canlidanisman.com’un söz konusu Ürün ve/veya Hizmetler’den herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır. Danışmanlar tarafından www.canlidanisman.com’a eklenen, gerçekleştirilen eylemler veya başka yollarla www.canlidanisman.com ile doğrudan ve/veya dolaylı zarara uğratacak nitelikte, sınırlamaları aşan veya ihlal eden danışmanlık Hizmetler’den, devlet, yargı veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Danışmanlar’ın sorumlu olduğunu, Danışan bilir, kabul ve beyan eder.

6. İptal ve İade Koşulları

6.1. www.canlidanisman.com, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Danışan bedeli ödeyerek satın aldığı danışmanlık Hizmet’i, randevu saatinden 3 saat öncesinde www.canlidanisman.com’a yazılı bildirimde bulunup Şirket tarafından iptalin onaylanması ile Hizmet’in iptalini sağlayabilir. www.canlidanisman.com, her türlü hakkı saklı kalmakla birlikte, Danışan’ın haklı nedeni olmaksızın 2 kez ayrı ayrı randevusunu kusuru ile iptal etmesi halinde, Danışan’a Hizmet vermeyebilir, üyeliğini sonlandırabilir, üyeliğini dondurabilir. Bu takdirde, Danışan, www.canlidanisman.com’un herhangi bir zararı oluşması halinde tüm zararını karşılamakla yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder. Danışan, randevu saatine geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu münhasıran kendisinde olduğunu, ek süre isteyemeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder. www.canlidanisman.com her zaman randevuyu iptal etme hakkına sahip olup ücret iadesini en geç 21 gün içinde Danışan’a gerçekleştirecektir. www.canlidanisman.com web uygulamasında listelendiği halde satışa, randevu saati açısından Şirket ve/veya Danışmanın kusuru ile sunulamaması veya Danışanın satın aldığı bir Hizmetin randevu saati itibariyle Danışman’ın veya www.canlidanisman.com’un kusuru ile verilmemesi durumlarında, www.canlidanisman.com, Danışan’a bilgi vermek kaydı ile hizmetin para iadesi yapılarak iptali sağlayacaktır.

6.2. Uygulama içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle www.canlidanisman.com’un sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa ile www.canlidanisman.com’un kusurlu olmadığı durumlarda; ücret iadesi yapılmaz. Ancak, Danışan’a başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır. Şirket, müşteri memnuniyetinin sağlanması adına haklarını saklı tutar. www.canlidanisman.com tarafından veya www.canlidanisman.com’un anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve uygulama üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da www.canlidanisman.com, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz. Mevcut randevunun işbu döneme rastlaması halinde, Danışan’a aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır. Danışan, mobil uygulamada yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için mobil uygulamaya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Danışan; gerek uygulamada gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunun kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir mobil cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde mobil uygulamadan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklıklar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle, oluşan sorunlardan www.canlidanisman.com’un sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.3. www.canlidanisman.com, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu danışmanlık hizmetini süresi içinde teslim edemez ise durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini www.canlidanisman.com’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, danışmanlık hizmet tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, www.canlidanisman.com tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcının, olası gecikmeler için www.canlidanisman.com’u sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Uygulama içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle www.canlidanisman.com’un sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa ile www.canlidanisman.com’un kusurlu olmadığı durumlarda; ücret iadesi yapılmaz. Ancak, Alıcı’ya başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır. www.canlidanisman.com, müşteri memnuniyetinin sağlanması adına haklarını saklı tutar. www.canlidanisman.com tarafından veya www.canlidanisman.com’un anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve uygulama üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da www.canlidanisman.com, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz. Mevcut randevunun işbu döneme rastlaması halinde, Alıcı’ya aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır. Alıcı, mobil uygulamada yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için mobil uygulamaya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Alıcı; gerek uygulamada gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunun kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir mobil cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde mobil uygulamadan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklıklar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle, mevcut randevusunun işbu döneme rastlaması halinde, Alıcı’ya aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır.

7. Ürünlerin Teslimi ve Teslim Şekli

7.1. Sipariş, Alıcı’nın ödeme bilgisi hakkında Banka onay geldikten sonra verilmiş sayılacaktır.

7.2. Havale veya EFT siparişlerinin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, sipariş toplam tutarının www.canlidanisman.com’un banka hesaplarına veya danışman hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Havale veya EFT yoluyla verilen, ancak 1 (bir) hafta içerisinde ödemesi gerçekleştirilmeyen siparişler iptal edilmektedir.

8. Ayıba Karşı Hükümler

8.1. Danışan, Şirket’in sunduğu altyapı ve Şirket aracılığı ile Ürün ve/veya Hizmetler’i Danışmanlar’dan alır. Danışan’ın satın alma talebi, danışmanlık Hizmet’e ilişkin www.canlidanisman.com tarafından hazırlanan, www.canlidanisman.com ya da www.canlidanisman.com dışındaki platformlarda belirtilen koşulları kabul ederek Danışman ile arasında bir hizmet ve/veya satış akdinin danışmanlık Hizmet’i satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. Danışan, bu satın alma talebiyle ilgili danışmanlık Hizmet’i satın almayı kabul ve taahhüt eder.

8.2. www.canlidanisman.com, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Danışman’ın davranış ve konuşmalarından sorumlu değildir. www.canlidanisman.com’un, hiçbir koşulda www.canlidanisman.com’un kullanımı, Ziyaretçiler arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumluluğu bulunmamaktadır. www.canlidanisman.com’un, herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

9. Fiyatlara İlişkin Hükümler

9.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürünlerin bedeli İnternet Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. İşbu Sözleşmede belirtilmedikçe ürün bedeline KDV dahil değildir.

9.2. www.canlidanisman.com, Danışanlar’a sağlanan Hizmet karşılığında Danışmanlar’a verilecek danışmanlık Hizmet Bedeli’nde ve/veya işbu aracılık hizmeti gereğince tahsis ettiği danışmanlık Hizmet Bedeli’nde değişiklik yapabilir. Danışmanlık Hizmet Bedeli’ne ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve herhangi bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.

9.3. Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında akdedilen ve mutabakata varılan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi, Banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup www.canlidanisman.com’un bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

10. Mücbir Sebepler ve Umulmayan Haller

10.1. Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen, Taraflar’ın kendisinden kaynaklanmayan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici nitelikte olan grev, lokavt, savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, doğal afetler (deprem, sel baskını, çığ düşmesi vb.) yangın ve ciddi bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ve benzeri durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

10.2. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder.

10.3. Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebep, 30 (otuz) gün süreyle devam ederse Taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

10.4. Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda www.canlidanisman.com, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

10.5. Mücbir sebep hallerinden birinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.

11. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

11.1. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve elektronik belge hükmündedir.

11.2. Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Canlı Danışman ’in ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde T.C. hukuku uygulanacaktır.

12. Cayma Hakkı

12.1. Satıcı ve Alıcı , Mesafeli Sözleşmeler  6.madde İptal ve İade Koşullarında açıklandığı şekilde cayma hakkı kullanımı yapabilir.