Aile Danışmanı

Aile Danışmanı

Günümüzde çeşitli sertifika ve eğitim programlarıyla farklı uzmanlıklara sahip meslek grupları birer

aile danışmanı unvanı alabilmektedir. Bu sayede danışanlar için de geniş yelpazeli bir hizmet kitlesi

ortaya çıkmış olmaktadır. Herkesin yaşadığı aile problemleri karşısında profesyonel bir desteğe

başvurmak zaten kolayken gün geçtikçe artan danışman sayısı sayesinde ulaşmak daha da kolay hale

geldi, denilebilir.

 

Farklı alanlarda bir aile danışmanından destek alabilmek mümkündür. Aileyi ve bireylerini ilgilendiren

hemen her türlü problem, aile danışmanlığının çalışma alanında sayılabilir. Bu alanda sık karşılaşılan

konu başlıkları şöyle sıralanabilir:

 

  • Aile içi iletişim sorunları
  • Bütçe yönetimi
  • Çocuk ve ergen problemleri
  • Boşanma süreci ve danışmanlığı
  • Ebeveyn rehberliği

 

Bu gibi çeşitli alanlarda aile danışmanı desteği almak söz konusu olabilir. Burada önemli olan aile

üyelerinin bir problem olduğuna karar vermesi olacaktır. Bu karardan sonra profesyonel bir yardım

alarak süreç çok daha kolay bir hale gelir. Böylelikle istenilen başarılı sonuçlar da danışmanın

yardımıyla daha kısa sürede alınabilecektir.

 

Aile Danışmanlığı

Son yıllarda giderek ihtiyacın arttığı alanlar arasında aile danışmanlığı önemli bir yer tutar. Toplumun

bu konuda bilincinin artması, alan açısından olumlu bir gelişme olarak kaydedilir. Bu artış, sorunların

çoğaldığına değil, sorunların çözümü için ailelerin daha çok başvuru yapması anlamına gelmektedir.

Bu amaçla Canlı Danışman üzerinde siz de aile danışmanınızla tanışarak görüşmelere vakit

kaybetmeden başlayabilirsiniz.

 

Aile içindeki maddi ve manevi her türlü problem aile danışmanlığının konusu olabilmektedir. Bu

nedenle keskin konu ayrımları yapmak doğru olmayacaktır. En iyisi yaşadığınız problemin niteliği ve

niceliği hakkında bir aile danışmanı ile görüşmek olmalıdır. Bu sayede ailenizin ortak psikolojisine en

az zarar gelecek şekilde bu süreçten sıyrılabilmeniz de mümkün hale gelecektir.

 

Yapılacak olan görüşmeler için öncelikle Canlı Danışman üzerinden bir ücretsiz ön görüşme talep

edebilirsiniz. Bu görüşmede, yaşadığınız sorunla ilgili olarak danışmana bilgi aktarırsınız. Bu sayede

aile danışmanı da söz konusu hususla ilgili size yardımcı olup olamayacağına karar verebilir. Ardından

randevu oluşturarak seans görüşmelerine tek veya aile olarak katılmaya başlayabilirsiniz.

 

Buradaki aile olarak katılım vurgusu oldukça önemlidir. Tıpkı evlilik ve çift terapilerinde olduğu gibi

aile danışmanlığı sürecinin de bireysel yerine aile olarak yürütülmesi önem arz eder. Problem tek bir

bireyi ilgilendirmediği gibi çözüm de çoğu zaman tek bir bireyle oldukça zor hale gelir. Aile

bireylerinin aktif katılımı olan danışmanlık görüşmelerinde daha kısa sürelerde daha etkin sonuçlar

alınabilmektedir.

 

Online Aile Danışmanı

Artık pek çok uzmana çevrimiçi platformlarda ulaşılabildiği gibi online aile danışmanı bulmak da

mümkündür. Bu alanda faaliyet gösteren Canlı Danışman platformu da tam olarak bu maksatla

hizmet vermektedir. Herkesin ihtiyaçlarına cevap verebilecek danışmanlara kolayca

ulaşılabilmektedir.

 

Siz de bir online aile danışmanı ile çalışarak aşağıdaki konularda destek alabilirsiniz:

 

  • Çocuk ve ergenlerle iletişim
  • Eşler arası iletişim
  • Aile ekonomisi ve bütçe yönetimi
  • Boşanma süreci danışmanlığı
  • Anne-baba rehberliği

 

Bunların yanında çok daha çeşitli konularda aile danışmanı ile görüşme yapmak mümkündür. Burada

belirleyici olan husus ise söz konusu problemin tek bir bireyden çok aileyi ilgilendirmesidir. Ailenin en

az 2 üyesini ilgilendiren hemen tüm sorunlar aile danışmanlığının çalışma alanı içerisinde sayılabilir.

Netice itibariyle her ailede farklı tipte sorunlar yaşanabilir. Bu sorunları fark ettikten sonra çözüme

doğru adım atmak ise ailelerin psikolojik refahı açısından büyük önem arz eder. Bunu sağlamak için

de Canlı Danışman platformundaki profilleri inceleyerek uygun bir aile danışmanı ile tanışmak

gerekir.